FCI/РКФ №15977

+7.931.307.8002

PITERSKIY KURAZH SINJORA SIMONA